Opzegging lidmaatschap.

Mocht u uw lidmaatschap van de vereniging willen opzeggen, dan dient dit voor 01 oktober van het lopende jaar te geschieden. De opzegging moet per brief of e-mail worden gestuurd naar de secretaris / ledenadministratie (zie "Contact").
Bij niet tijdige opzegging moet de contributie voor het komende jaar alsnog worden voldaan. (De nieuwe vispassen worden begin november aangemaakt en aan de vereniging geleverd).
Bij bijzondere omstandigheden zal het bestuur een beslissing nemen.